ارزیابی انواع معیار شکست به منظور تعیین پنجره ایمن در حفاری چاه هیدروکربنی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMC08_086

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

چکیده مقاله:

مطالعه پایداری دیواره چاه شامل دو بخش اصلی میباشد. بخش اول اینکه توزیع تنش اطراف چاهمشخص گردد و دیگر اینکه از معیار شکست سنگ جهت بررسی وضعیت مقاومت سنگ استفاده شود. یکی از مهمترین مسائل بررسی پایداری چاه، در نظر گرفتن معیار مناسبی برای بررسی شکست سنگهای محیط حفاری است که در صورت رسیدن ترکیب تنش در سنگ به این مقدار بحرانی، شکست اتفاق خواهد شد. در سالهای اخیر معیارهای شکست گوناگونی برای این ارزیابی ناپایداری چاه پیشنهاد شده است. اما عمده آنها به دلیل پیچیدگی و نیاز به پارامترهای ورودی، در عمل کاربرد چندانی نداشته و در کارهای اجرایی کمتر مورد توجه قرارگرفته اند. هرکدام از معیارهای شکست دارای پارمترها و شرایطی هستند که استفاده یا عدم استفاده از آنها به منظور ارزیابی پایداری چاه توجیه میکند . در این تحقیق ابتدا روابط مورد استفاده برای مدلسازی ژئومکانیکی جهت ارزیابی ناپایداری چاه معرفی شدهاند. سپس از این معیارها و ضرورت استفاده از آنها به منظور انتخاب معیار مناسب تر جهت ارزیابی پایداری چاه پیشنهاداتی داده شده است. در نهایت نیز معیارهای انتخاب شده به منظور ارزیابی پایداری چاه بایکدیگر مقایسه و ارزیابی خواهند شد.

کلیدواژه ها:

پایداری چاه  معیار شکست پنجره ایمن گل  مدل ژئومکانیکی  تعیین تنش برجا

نویسندگان

محمدعلی چمن زاد

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

مجید نیکخواه

استادیار مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

احمد رمضان زاده

دانشیار مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود