بررسی پارامترهای ایجاد پوشش نیکل فسفر روی ذرات کاربید سیلیسیم از طریق -فرایند رسوبدهی الکترولس

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 246

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSE22_018

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1401

چکیده مقاله:

یک ایده نو جهت محافظت از کاربیدها در برابر اکسیداسیون و تجزیه طی پاشش حرارتیی، پوشش دهی ذرات کاربیدی است. در این تحقیق، از پودر کاربید سیلسیم ( SiC ) با اندازه ذرات ۳۰ تا ۴۵ میکرومتر و مورفولوژینامنظم، جهت پوشش دهی در حمام الکترولس نیکل استفاده شد. تاثیر پارامترهای آماده سازی سطحی پودر (خشن سازی سطح ذرات در محلول اسیدی) و زمان فرایند الکترولس ( ۵ و ۱۰ دقیقه) بر یکنواختی و ضخامتپوشش Ni-P مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، بررسی ریزساختار سطح مقطع و مورفولوژی ذرات پودر پس از پوشش دهی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. آنالیز تصاویر میکروسیکوپی الکترونیبرگشتی نشان داد که آماده سازی سطحی پودر SiC توسط خشن سازی ذرات با محلول HF/NaF منجر به بهبود پیوستگی پوشش Ni-P روی SiC می شود. همچنین مشخص شد که افزایش زمان آبکاری الکتیرولس از۵ دقیقه به ۱۰ دقیقه منجر به ترک خوردن پوشش و از دست رفتن پیوستگی پوشش می شود.

نویسندگان

پژمان زمانی مقدم

مجتمع مواد و فناریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (دانشجوی دکتری)

ضیاء والفی

مجتمع مواد و فناریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (دانشیار)

مسعود میرجانی

مجتمع مواد و فناریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (پژوهشگر)