بررسی پیامدهای شهرت سازمان های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAMS-12-46_005

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، مطالعه پیامدهای شهرت سازمان است. شهرت سازمان، پیش­تر دغدغه پژوهش­گران بخش کسب و کار بوده لیکن اخیرا پژوهش­گران بخش دولتی نیز به آن پرداخته­اند. در این پژوهش رابطه این متغیر بر رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی مطالعه شده است.  در این مطالعه رابطه هویت سازمانی به مثابه متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. شهرت سازمان در بخش عمومی با استفاده از مقیاس طراحی شده توسط لوما - آهو  و با پنج بعد اقتدار، احترام، اعتماد، کارایی و خدمات سنجیده شده است. رفتارهای شهروندی سازمانی با مدل ارگان و هویت سازمانی نیز بر اساس مدل چنی و کرینر و اشفرث سنجیده شده است. این پژوهش در ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران انجام شده است. داده­ها با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری شده اند. به منظور تحلیل داده ها از مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بهبود شهرت سازمان، می­تواند منجر به تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت­یابی کارکنان با سازمان شود لیکن نقش میانجی هویت سازمانی تایید نمی­شود. یافته دیگر این پژوهش این است که شهرت سازمان منجر به کاهش هویت­یابی خنثی، دوجنبه­ای و عدم احراز هویت با سازمان می­شود.

نویسندگان

طیبه امیرخانی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

مریم عبدالملکی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی