تحلیل ترمودینامیکی یک سیستم تولید همزمان خورشیدی با سیستم خنک کننده ترموسیفونی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTOGP03_120

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش یک سیستم تولید همزمان توان، حرارت، سرمایش، آب شیرین و هیدروژن بر پایه انرژی تابشی خورشیدیو سیستم فرعی سرمایشی ترموسیفونی، طراحی شد. سپس کارایی این سیستم ازنقطه نظر ترمودینامیکی با استفاده از نرم افزاراسپن هایسیس و همچنین میزان تاثیر استفاده از یک ترموسیفون در سیستم تبرید و ترکیب سیستم هایی دیگر بر کارایی کلیسیستم مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل نشان میدهد با افزودن یک ترموسیفون برای واحد تبرید این سیستم تولیدچندگانه، کارایی واحد تبرید از ۵۵/۶۲ درصد به ۷۰/۲۶ درصد و کارایی اگزرژی این سیستم ترکیبی خورشیدی از ۵۶/۵۱ درصد به ۵۸/۰۴ درصد افزایش یافته است.

نویسندگان

رسول نجفی انامق

دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

لیلا خانی

دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

موسی محمدپورفرد

دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران