تغییر سبک زندگی سالمندان در رسانه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 271

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LETCONF03_077

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1401

چکیده مقاله:

وقتی صحبت از رسانه میشود، سن هرگز نباید مانع باشد. مطمئنا همگام بودن با دنیای روزافزون فناوری ورسانه های اجتماعی دشوار است، و مواردی در دنیای آنلاین وجود دارد که مسلما خوشایند نیست، اما مزایایفعالیت در رسانه های اجتماعی بسیار فراتر از معایب آن است. سن مانع تعامل در رسانه های اجتماعی نمی شود.سالمندانی که توانسته اند از تکنولوژی ها و رسانه های اجتماعی به درستی استفاده کنند بسیار از آن خشنودند وهرگز از استفاده آن پشیمان نیستند. رسانه های اجتماعی برای سالمندان تاثیرات بسیار مثبتی را به همراه دارد.بنابر آمار سازمان ملل متحد، تعداد سالمندان تا سال ۲۰۵۰ بیش از دو برابر می شود و از ۸۴۱ میلیون نفر به ۲میلیارد نفر می رسد. از جمله مسائل مهمی که در دوره سالمندی نیز مطرح است سبک زندگی است. محققان دراین پژوهش از مدل بومی استاندارد داخلی موجود در خصوص سبک زندگی سالمندان استفاده کردند که دارای۵ بعد پیشگیری؛ فعالیت های جسمی، تفریحی سرگرمی و ورزشی تغذیه سالم؛ مدیریت تنش و روابط اجتماعیو بین فردی است. در این پژوهش، از دو راهکار هم بستگی و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعهآماری تمام شهروندان خرمآبادی با حداقل ۶۰ سال سن هستند. نتایج نشان داد که رسانه ها در ابعاد پیشگیری،تغذیه سالم و روابط اجتماعی و بین فردی نقش دارند؛ در حالی که بر ابعاد فعالیت های جسمی، تفریحی،سرگرمی و ورزشی و مدیریت تنش تاثیر معناداری ندارند.

نویسندگان

متینه فرضی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان