بررسی اثرات و پیامدهای محیطی و اقتصادی-اجتماعی تخریب زمین و بیابان سایی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 61

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTCONF05_159

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

چکیده مقاله:

بیابان زایی در دهه های اخیر کارکرد سیستم های طبیعی را در کل دنیا مختل کرده و به خطر و تهدیدی جدیدی برای پایداری جامعه امروزی و آینده بشریت تبدیل شده است.در این تحقیق مروری،با تشریح فرایند بیابان زایی و اهمیت رخداد آن،پیامد ها و اثرات بیابان زایی و تخریب زمین و همچنین مدیریت این پیامدها و اثرات تشریح و ارائه شده است.در این پژوهش،نتایج حاصل از مطالعات مختلف داخلی و خارجی در مورد پیامدها و اثرات تخریبی بابان زایی و تخریب زمین در مناطق مختلف بررسی و تشریح شده است.اثرات بیابان زایی به صورت پیامدهای اقتصادی-اجتماعی و پیامدهای محیطی بروز پیدا می کنندکه گاهی این دو دسته پیامد نیز توامان بروز پیدا می کنند و یا زمینه ساز بروز اثرات بعدی می شوند.چنانچه گاهی اوقات پیامد محیطی بیابان زایی خود زمینه ساز بروز پیامد اقتصادی بوده است.به منظور کاهش آثار و پیامدهای بیابان زایی،وجود اراده سیاسی لازم،سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق و استفاده از تمام امکانات و پتانسیل های موجود ضروری می باشد.درواقع آنچه که تجارب ملی و بین المللی در زمینه مورد مطالعه نشان می دهد این است که پیشگیری از بروز بیابان زایی بهترین راهبرای دست یابی به توسعه پایدار در مناطق مختلف است.همچنان که اقدامات کنترلی در زمینه مدیریت بیابان زایی در مناطق بیابانی به کار گرفته می شود،انجام اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بیابان زایی و ممانعت از رخداد آن راه گشا خواهد بود.در کنار استفاده از پتانسیل های حکمرانی و تعیین خط مشی ها برای مدیریت مناطق خشک و بیابانی،استفاده از مشارکت روستاییان در اجرای طرح های بیابان زدایی و احیای پوشش گیاهی یک راهکار موثر در ارتقا و بهبود معیشت جوامع محلی و پایداری اراضی نواحی خشک و بیابانی است که توجه ویژه به این موضوع و حمایت های مناسب در سطوح بالا دست می تواند زمینه موفقیت برای کنترل و یا به حداقل رساندن پیامدهای بیابان زایی کند

نویسندگان

فائزه منجری

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل،دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی،دانشگاه یزد،یزد