بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی و موجی دم یک میکروشناگر بر حرکت آن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 186

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME30_339

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش حرکت یک میکروارگانیسم در یک سیال نیوتنی تراکم ناپذیر با استفاده از روش المان محدود در دو حالت دو و سه بعدی بررسی شده است. حرکت موجی شکل در دم میکروشناگر باعث ایجاد نیروهای هیدرودینامیکی درون سیال می شود و نیروی عکس العمل آن، باعث به جلو راندن شناگر می شود. برای بررسی این موضوع، معادله ناویر-استوکس با قانون نیوتن کوپل شده و در ناحیه محاسباتی حل شده است. نتایج حاصل از کار حاضر با مطالعات تحلیلی و عددی ذکر شده، اعتبار سنجی شده است. همچنین تاثیر پارامترهای هندسی (همچون عرض کانال) موجی (همچون دامنه موج، طول موج) بر سرعت شناگر مورد بررسی قرار گرفت. در میان نتایج بدست آمده، رابطه بین طول موج و سرعت شناگر مورد توجه قرار گرفت. ما نشان دادیم که برای اعداد رینولدز بین ۰۰۰۷۵/۰ تا ۰۱۸۷۵/۰، روند تغییرات سرعت دربرابر تغییرات طول موج قابل پیشبینی نیست و ارتفاع کانال به طور قابل توجهی بر این رابطه تاثیر می گذارد.

نویسندگان

علی حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

محمد ضابطیان طرقی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

سروش ضیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

رضا نصرتی

استادیار، دپارتمان مهندسی هوافضا و مکانیک، دانشگاه موناش، ملبورن

ایمان حلوایی

استادیار، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران