بررسی عددی شنای هماهنگ میکروشناگران به روش المان محدود

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 182

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME30_338

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1401

چکیده مقاله:

میکروارگانیسم ها تقریبا همیشه به صورت گروهی یافت می شوند و به جای شنای انفرادی، در کنار هم شنا می کنند. یکی از جالبترین انواع میکروارگانیسم ها، سلول اسپرم است. اگرچه ممکن است فرض شود که مسیر یک اسپرم برای رسیدن به تخمک و فرآیند لقاح تنها به خصوصیات آن اسپرم بستگی دارد، اما این سلول در مسیر خود با میلیون ها سلول اسپرم دیگر تعامل خواهد داشت. علیرغم بسیاری از مطالعات انجام شده برای درک بهتر رفتار شنای یک اسپرم، مطالعات نسبتا کمی بر روی رفتار شنای دسته جمعی آن ها متمرکز شده اند. در این مقاله، شنای همزمان دوبعدی (پهلو به پهلو) و سه بعدی در دو حالت (پهلو به پهلو و بالا-پایین) با استفاده از روش اجزای محدود بررسی شده است. نتایج ما نشان می دهد که در حالت دو بعدی، میانگین سرعت شنا در مقایسه با سرعت شنا در حالت منفرد افزایش می یابد. اما در حالت سه بعدی نتایج کمی متفاوت هستند. در حالت شنای هماهنگ دوبعدی، سرعت شنا به میزان ۱۲درصد افزایش را تجربه نموده است. حال آنکه در حالت سه بعدی پهلو به پهلو، میانگین سرعت شنای دو اسپرم هماهنگ نسبت به اسپرم منفرد به میزان ۱۰حدود درصد کاهش و در حالت سه بعدی بالا-پایین، نسبت به حالت شنای منفرد حدود ۷ درصد افزایش می یابد.

نویسندگان

علی حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

محمد ضابطیان طرقی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

سروش ضیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

رضا نصرتی

استادیار، دپارتمان مهندسی هوافضا و مکانیک، دانشگاه موناش، ملبورن

ایمان حلوایی

استادیار، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران