حسابداری سبز، مبانی، مفاهیم و گزارشگری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 217

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICREDG09_067

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

حسابداری سبز در برگیرنده مجموعه قواعدی است که موجب بهبود توان سیستم حسابداری در جهت شناسایی، ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست می شود. این شاخه از حسابداری فراهم آورنده سیستم هشدار دهنده ای برای حوادث زیست محیطی است و هدف از به کارگیری آن، مشارکت اطلاعات مربوط به هزینه های زیست محیطی در سیستم حسابداری موجود می باشد. حسابداری محیط زیست اطلاعاتی را فراهم می کند که درامرارزیابی عملکرد، کنترل، تصمیم گیری و گزارشگری به مدیران کمک می-نماید. مدیریت و اندازه گیری مطلوب هزینه های زیست محیطی، یکی از مسائل شایان توجهی است که واحدهای تجاری باید به آن توجه کرده و در تصمیم-گیری های خود این هزینه ها را مدنظر قرار دهند. درابتدای بوجود آمدن مباحث مربوط به حسابداری محیط زیست، شرکت ها تمایلی به افشای زبان های وارده به محیط زیست درصورت های مالی خود نداشتند. اما براثرمرور زمان و افزایش میزان خسارت ها شرکت ها ناگزیر به رعایت آن مسائل شدند. شناخت هزینه های زیست محیطی مرتبط با تولیدات یک شرکت برای تصمیم گیری مدیریت بسیارحائز اهمیت می باشد. استفاده ازحسابداری محیط زیست درموضوعاتی مثل هزینه یابی تحلیل های سرمایه گذاری و تصمیمات راهبردی مدیریت، نمود بیشتری پیدا کرده است. امروزه بسیاری از شرکت ها با مسائل زیست محیطی روبرو هستند ودرجستجوی شیوه های مناسب جهت گزارش و افشای اطلاعات برای عموم مردم می باشند. درنتیجه لزوم به کارگیری حسابداری محیط زیست به عنوان تلاشی درجهت حفاظت ازمحیط زیست می باشد دراین مقاله، حسابداری سبز و جایگاه آن، هزینه یابی، کاربردها و ضرورت وجود آن مورد بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه ها:

حسابداری سبز ، هزینه های زیست محیطی ، حسابداری مدیریت محیط زیست

نویسندگان

احمد فلاح زاده ابرقویی

کارشناس حسابداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، کارشناس ایمنی شرکت توزیع برق یزد، کارشناس اداره مهندسی توزیع برق یزد

مجتبی خبیری

کارشناس حسابداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، کارشناس ایمنی شرکت توزیع برق یزد، کارشناس اداره مهندسی توزیع برق یزد

عباس زارع

کارشناس حسابداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، کارشناس ایمنی شرکت توزیع برق یزد، کارشناس اداره مهندسی توزیع برق یزد