رابطه فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری بانه)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 165

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_0798

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

فرهنگ سازمانی یک موضوع مهم مدیریت منابع انسانی است که بر موفقیت و پایداری یک شرکت تاثیر میگذارد. در محیط های سازمانی،فرهنگ آنچه را که در مورد یک سازمان منحصر به فرد است، توصیف می کند، همانطور که توسط باورها و ارزش های مشترک ایجاد شده توسط بنیانگذارانبیان می شود و از راه های مختلف ارتباط برقرار میشود. این ادراکات و رفتار کارکنان و همچنین اصولی را که برای اعضای یک سازمان اعمال می شود شکلمیدهد . رضایت شغلی به احساسات یک کارمند در مورد شغل خود اشاره دارد و اغلب در رابطه با فرهنگ سازمانی و سایر متغیرها مانند تعهد شغلی،عملکرد و تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار میگیرد . تعهد سازمانی به این اشاره دارد که آیا یک کارمند مایل به ادامه کار در یک سازمان است یا آن را ترکمی کند. کارکنان تمایل دارند به سازمانهایی جذب شوند که دارای فرهنگی هستند که برای کار آنها ارزش قائل است و بر رفاه سازمانی تمرکز دارد. بینفرهنگ سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.

نویسندگان

فریدون بهزادی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ، شهرداری بانه

حسین محمدی

کارشناس بهداشت محیط، شهرداری بانه