مقایسه عملکرد و ارزیابی کارآیی مصرف آب در کشت های مستقیم و غیر مستقیم ذرت علوفه ای

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 215

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSDEM03_009

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

به منظور افزایش کارآیی مصرف آب، نیاز به کاهش طول فصل رشد و افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد. عملکرد ذرت علوفه ای و کارآیی مصرف آب تحت تاثیر دو روش نشاکاری و کشت بذری در کشت های بموقع و تاخیری ارزیابی شدند. این تحقیق در قالب سه آزمایش جداگانه در مدت زمان دو سال انجام شد. هر آزمایش بر اساس اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. صفاتی شامل عملکرد علوفه تر، خشک و عملکرد بلال، متوسط کارآیی مصرف آب تحت سامانه آبیاری نشتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیشترین کارآیی مصرف آب مربوط به عملکرد تر در کشت نشایی و تاریخ کاشت اول با ۶/۳۹ و عملکرد خشک با ۱/۴۴ کیلوگرم بر متر مکعب تعلق داشت. در تاریخ کشت ۱۵ تیر ماه، حدود ۱۴۲۲ متر مکعب در هکتار آب کمتری در مقایسه با تاریخ کاشت ۱۵ خرداد ماه مصرف گردید. عملکرد علوفه و بلال در تاریخ کاشت اول بیشتر از تاریخ کاشت دوم بودند و کارآیی مصرف آب در تاریخ کاشت اول فقط ۱۳ درصد بیشتر از تاریخ کاشت دوم بود. در روش نشاءکاری عملکرد علوفه و بلال در مقایسه با کاشت بذری بیشتر بود.

کلیدواژه ها:

کارآیی مصرف آب ، زمان کاشت ، کشت بذری و نشاءکاری ذرت ، عملکرد

نویسندگان

رحیم علیمحمدی نافچی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد

سید جلیل نوربخشیان

بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد