بررسی تاثیر بارهای مکانیکی و حرارتی بر اعوجاج ایجاد شده توسط فرآیند ماشین کاری قطعات جداره نازک به کمک روش المان محدود

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAMMT01_002

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

یکپارچگی سطح قطعه ی ماشین کاری ساخته شده از آلیاژهای آلومینیوم جداره نازک به عنوان یکی از فرایندهای کلیدی در صنایعی همچون هوافضا مورد توجه است. در ماشین کاری نهایی قطعه کار، نیروهای برشکاری و درجه حرارت در طول فرآیند باعث تولید انحراف و اعوجاج می شوند. هدف از این مقاله بررسی اثر رفتار حرارتی و مکانیکی ایجاد شده توط فرآیند ماشین کاری بر روی اعوجاج قطعه ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم (Al۷۰۷۵-T۰ ) با استفاده از ابزارهای کاربید سمانته و الماس چند بلوری است. این مطالعه با استفاده از یک مدل سه بعدی المان محدود در نرم افزار آباکوس در شرایط برش متعامد انجام شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مستقیم نیرو و درجه حرارت بر روی اعوجاج قطعات مورد آزمایش دارد، به خصوص نیروی ماشین کاری اثر بیشتری در اعوجاج قطعه کار جدار نازک در مقایسه با درجه حرارت دارد. همچنین در ابزار الماس چند بلوری نیروهای ماشین کاری و درجه حرارت در منطقه برش به طور قابل ملاحظه ای پایینتر از ابزار کاربیدی است و استفاده ازاین ابزار در ماشین کاری آلیاژهای آلومینیوم به عنوان یک جایگزین مناسب پیشنهاد می شود. برای صحت سنجی مدل شبیه سازی شده، نتایج با اندازه گیری های تجربی موجود مورد مقایسه قرار گرفته است. این مقایسه تطابق مناسبی بین نتایج شبیه سازی و نتایج تجربی نشان می دهد

کلیدواژه ها:

اعوجاج ، قطعات جداره نازک ، آلیاژ(AL۷۰۷۵-T۶) ، نیروهای برشکاری و درجه حرارت ، شبیه سازی اجزای محدود ماشین کاری

نویسندگان

علی اسکینی

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

احسان زمانی

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد