آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFC-8-30_007

تاریخ نمایه سازی: 4 خرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش زمینه ای بهره گرفته شد. گروه مورد مطالعه، یازده هسته پژوهشی علوم انسانی مستقر در یکی از دانشگاه های کشور بود. در این میان، با چهارده نفر از اعضای هسته ها مصاحبه شد. داده های به دست آمده در دو مرحله کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس تحلیل مصاحبه های صورت گرفته، نه مقوله استخراج شدند که ناظر بر مهم ترین مسائل پیش روی هسته های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه می باشند. این مسائل عبارت اند از ضعف انگیزش، ضعف ساختار، در حاشیه بودن پژوهش، ضعف حمایت دانشگاه، آموزش محور بودن دانشگاه ها، نبود سیستم مدیریت دانش یکپارچه، ضعف روحیه همکاری پژوهشی، هسته های پژوهشی به مثابه جعبه سیاه، محدودیت در تامین منابع مالی. علاوه بر این، نتایج به دست آمده نشان دهنده تمرکز بیشتر هسته های پژوهشی در برقراری ارتباط با جامعه با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق انجام طرح های تحقیقاتی می باشد و همچنین نتایج حاکی از نیمه فعال بودن نیمی از هسته ها و غیرفعال بودن برخی از آنهاست.

نویسندگان

نفیسه تقی زاده کرمان

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

رضوان حسینقلی زاده

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی

دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد