شناسایی راهبردهای موثر بر نگهداشت و جلوگیری از ترک خدمت پرسنل در شهرداری کاشمر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 169

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISME02_018

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

از دیرباز تاکنون یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی سازمان ها، وظیفه حفظ و نگهداری نیروی انسانی بوده است. به همین دلیل، نرخ ترک خدمت به عنوان یکی از شاخص های اصلی برای ارزیابی عملکردمدیریت منابع انسانی، مورد استفاده قرار می گیرد؛ و چنانچه در حد متعارف قرار داشته باشد، عملکرد مدیریتدر زمینه حفظ و نگهداری پرسنل، مطلوب قلمداد می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین راهبردهای به منظور جلوگیری از ترک خدمت و حفظ و نگهداشت پرسنل در شهر داری کاشمر انجام شد. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و برداشت از مقالات و مصاحبه با تعدادی از خبرگان منابع انسانی در شهرداری کاشمر و توزیع و جمع آوری پرسشنامه، مهمترین راهبردها به منظور جلوگیری از ترک خذمت پرسنل و حفظ و نگهداشت آنان در شهرداری کاشمر به شرح زیر مشخص گردید. معیار ایمنی و بهداشت، معیار حقوق و مزایا، معیار سازمانی، معیار فردی، معیار فرهنگی.

نویسندگان

مهدی دری

لیسانس مدیریت دولتی، کارشناس منابع انسانی شهرداری کاشمر