تبیین چالش ها و ملاحظات طراحی سازههای اکو هیدرولیکی تسهیل مهاجرت رو به پایین آبزیان در رودخانه ها

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

50

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IREC12_092

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

پیوستگی اکولوژیکی سیستم رودخانه ها در جهت تسهیل مهاجرت رو به پایین دست و بالادست گونه های آبزی، گامی مهم در جهت حفظ بقا و تنوع زیستی گونه های آبزی و در نهایت سلامت رودخانه می باشد. تمرکز مقاله حاضر روی مهاجرت رو به پایین دست گونه های آبزی و اهمیت آن در چرخه رشد و تکامل آنها و همچنین چالش ها و موانع موجود می باشد. در همین راستا مسیرهای بالقوه مهاجرت شامل توربین های آبی، کنارگذرها و سرریزها معرفی شده است و اقدامات فنی کاربردی در جهت تسهیل مهاجرت پایین دست با ذکر ملاحظات طراحی های دوست دار محیط زیست ساختار ها و موانع مهندسی رودخانه ای ارائه شده است. در انتها بهینه ترین مسیر جهت مهاجرت ماهیان در جهت کاهش تلفات ممکن پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حمیدهغفاری
حمیده غفاری

دانشجو دکتری سازه های آبی، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس

سید علیایوب زاده
سید علی ایوب زاده

استاد گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس