تجربیات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از ویروس کرونا

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 138

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCEIPC01_006

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

این مقاله به تجربیات زیسته دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از ویروس کرونا میپردازد. جوامع امروزی همواره با مخاطرات طبیعی و اجتماعی روبه رو هستند. افراد جامعه تجربیات متفاوتی از این حوادث طبیعی و اجتماعی دارند. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نیز یکی از گروه هایی هستند که این مخاطرات و حوادث طبیعی و اجتماعی را تجربه میکنند . تجربیات زیسته دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از این جهت اهمیت دارد که این گروه از افراد جامعه در سالهای بعد نقش مهمی در جامعه پذیری و آموزش نسلهای آینده بر عهده دارند. تجربیات دانشجویان از حوادث طبیعی و اجتماعی بر عملکرد حرفه ای آنان در آینده تاثیر گذار خواهد بود. روش تحقیق در این مقاله از نوع روشهای کیفی است روش جمعآوری داده ها روش مصاجبه روایی و روش تحلیل، روش روایت پژوهی است. پس از جمع آوری روایتهای دانشجویان از ویروس کرونا به تحلیل این روایتها پرداخته شد. تجربیات دانشجویان در ۱۰ مقوله و ۴ مضمون اصلی دسته بندی شد. در نهایت تجربیات دانشجویان بر اساس۴ مضمون اصلی امور بهداشتی و پزشکی، عوارض روانی، پیامدهای اجتماعی و تجربه دینی توصیف و تحلیل شد.

نویسندگان

محمود محمدی

استادیار جامعه شناسی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان