بررسی وضعیت کانه زایی مس با روش IP-RS در محدوده ای اکتشافی در استان کردستان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOSIG02_022

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

مطالعات ژئوفیزیکی به روش IP-RS در محدوده ای اکتشافی در استان کردستان انجام شده است. هدف از این مطالعات، بررسی وضعیت کانیزایی مس در محدوده مورد مطالعه بوده است. این محدوده به لحاظ زمین شناسی از شیست، گنایس، مرمر، تشکیل شده است. با توجه به آلتراسیون های مشاهده شده، رخنمون های اکسید مس و همچنین نتایج مطالعات مغناطیس سنجی صورت گرفته، تعداد ۶ پروفیل IP-RS در محدوده طراحی و برداشت شد. پنج پروفیل با امتداد تقریبی شمالغرب-جنوبشرق با طول ۴۴۰ متر در قسمتی از محدوده و یک پروفیل با امتداد تقریبا شرقی-غربی و طول ۳۳۰ متر در قسمت دیگری از محدوده برداشت گردید. آرایه برداشت در نظر گرفته شده پل-دایپل بوده و فاصله الکترودی ۱۰ متر می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت احتمال کانه زایی مس در قسمتی از محدوده وجود دارد.

نویسندگان

مجید کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی، دانشگاه دامغان،

کیوان خیر

دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

عبدالحمید انصاری

دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد،