تلفیق داده های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه با روش تجزیه مد تجربی دوبعدی بدون تکرار

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

53

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOSIG02_021

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

امروزه به منظور کاهش ریسک در معدن کاری و داشتن اطلاعات کافی از کانی زایی زیر سطحی از دو یا چند روش ژئوفیزیکی استفاده می شود. در موارد کانی زایی سولفیدی مدل های حاصل از داده های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه هر یک از آنها به تنهایی نمی توانند مشخصات کانی زایی را به خوبی تعیین کنند بلکه مکمل همدیگر هستند. برای داشتن یک مدل جامع، یکی از راه هایی که عمدتا در پردزاش تصویر استفاده می شود، تلفیق داده ها است. در این مقاله از روش توسعه یافته تجزیه مد تجربی دوبعدی بدون تکرار جهت تلفیق داده های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه محدوده لاطلا شهربابک جهت تلفیق داده ها استفاده شده است. تلفیق داده ها با این روش با قاعده چند انتخابی بهترین تطابق را با اطلاعات حفاری و رخنمون رگه داشته است.

نویسندگان

سیدابوالحسنرضوی
سیدابوالحسن رضوی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود و کارشناس ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

علینجاتی کلاته
علی نجاتی کلاته

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

امینروشندل کاهو
امین روشندل کاهو

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود