اهمیت سلامت از دیدگاه مردم ایران

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 72

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-11-5_005

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

اهمیت به سلامت می تواند پایه ای برای مراقبت از خود و در نهایت دست یافتن به درجات مطلوبی از سلامت در افراد باشد. در این مطالعه مقطعی، میزان گزارش مردم از اهمیت خود به سلامت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد ۲۷۸۸۳ نفر از ایرانیان (۴۸.۸ درصد مرد و ۵۰.۴ درصد زن) در این مطالعه شرکت کرده که میانگین (انحراف معیار) سنی شرکت کنندگان (۱۱.۸) ۳۲.۷ سال بود. در این مطالعه شرکت کنندگان در پاسخ به یک سوال ۵ گزینه ای میزان اهمیت خود به سلامت را تعیین کردند. به طور کلی ۷۰ درصد از مردم در این مطالعه مشخص کردند که به میزان زیاد و خیلی زیاد به سلامت خود اهمیت می دهند. بر اساس نتایج ساکنان استان های زنجان، ایلام و پس از آن ها استان های خوزستان، اردبیل و آذربایجان شرقی بیشترین و ساکنان استان های یزد و لرستان، کمترین اهمیت را به سلامت خود داده و تهران از این حیث در حد میانگین کشوری بود.بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک میزان عدم اهمیت به سلامت در میان دو زنان و مردان تفاوت معنادار نداشت، اما بخت عدم اهمیت به سلامت به ازای افزایش هر سال سن حدود ۱ درصد افزایش و به ازای افزایش هر سال به تحصیلات حدود ۲ درصد کاهش نشان داد. همچنین بخت عدم اهمیت به سلامت در مراکز استان ها نسبت به شهرهای کوچک تر، حدود ۱۲ درصد بیشتر بوده و نیز بخت عدم اهمیت به سلامت در افراد مطلقه (و همسر فوت شده) نسبت به افراد متاهل حدود دو برابر بود. یافته های این مطالعه تصویر قابل تاملی از توجه و عدم توجه به سلامت در اقشار گوناگون و مناطق مختلف کشور به دست می دهد. به نظر می رسد توجه به این یافته ها می تواند در شناخت مردم و همچنین طراحی برنامه ها و مداخلات مرتبط با سلامت مفید واقع گردد.