نگرشی نو در نسبت مالیات بر عایدی سرمایه با رشد نقدینگی و تورم (رهیافتی از نظریه درون زایی پول)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFMETT08_021

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

مساله ی تورم در اقتصاد ایران که با مقوله ی انتظارات تورمی در هم آمیخته شده، باید در چارچوب یک بازی تکرار شونده بررسی و حل گردد. در نظریه بازیها، علت اهمیت بازی های تکرار شونده این است که هر بازیکن باید تاثیر سیاستها و حرکات فعلی خود را بر حرکات آیندهاش را در نظر بگیرد. هنگامی که رشد نقدینگی با تورم دارایی های سرمایه ای و بازدهی فعالیتهای نامولد در یک سیکل همافزا قرار میگیرند، درصورتی که در اثر سیاستهایی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، انتظار بازدهی بالا از فعالیتهای سفته بازانه منتفی گردد، این نتیجه در اقدام بعدی بازیگران درج شده و در گام بعد تقاضای نقدینگی برای فعالیتهای سوداگرانه از بین میرود؛ درنتیجه فشار درونزا برای رشد نقدینگی کاهش یافته و در مرحله بعد منجر به کاهش تورم میگردد. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه میتواند به عنوان نقطه شروع موثری در چارچوب یک بازی تکرار شونده برای کنترل مساله ی تورم در اقتصاد ایران باشد. به همین منظور آثار اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج بیانگر آن است که اعمال این پایه مالیاتی منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با افت انتظارات تورمی، سرعت در گردش پول و درنتیجه نوسانات قیمتی کاهش خواهد یافت. در ادامه با کاهش تقاضاهای سفتهبازانه پول، فشار درونزا برای رشد نقدینگی نیز کاسته میشود که درنهایت منجر به کنترل تورم خواهد شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد قائدامینی

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران:

علی ملک زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور تهران:

حسین عبداللهی درآباد

کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، ایران: