ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 270

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPP-49-4_002

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

ویروس کوتولگی گندم ((WDV از عوامل اصلی ایجادکننده بیماری های کوتولگی و زردی غلات است. دو سویه جو (WDV-B) و گندم (WDV-W) از این ویروس از مزارع گندم و جو مناطق مختلف ایران گزارش شده اند. مطالعه پراکنش سویه های WDV در مزارع غلات ایران نشان داده است که WDV-W از گسترش بیشتری نسبت به WDV-B برخوردار است. بیش از این ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل یک جدایه از WDV-B از استان خراسان (WDV-Bar[IR:Bar]) تعیین شده است. برای مشخص شدن وضعیت تاکسونومیکی جدایه های گندم و جو WDV-W در ایران، ژنوم کامل یک جدایه گندم WDV-W از شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری (  WDV-Whe[Iran:Sh:Whe]) و یک جدایه جو از همین سویه از منطقه بوانات استان فارس (WDV-Whe [Iran:Ba:Bar] ) به ترتیب شامل ۲۷۵۰ و ۲۷۴۹ نوکلئوتید تعیین ترادف شدند. دندروگرام حاصل از مطالعات تبارزایی تقسیم بندی سویه های WDV را به دو گروه WDV-W و WDV-B تائید نمود به طوری که WDV-Whe[Iran:Sh:Whe] وWDV-Whe[Iran:Ba:Bar]  در گروه WDV-W و WDV-Bar[IR:Bar] همراه با سایر جدایه های WDV-B در گروه دیگر قرار گرفتند. نتایج حاصل از ترادف نوکلئوتیدی در قسمت های مختلف ژنوم نیز نشان داد که دو جدایه WDV-W مورد مطالعه با یکدیگر و با جدایه های سویه گندم موجود در بانک ژن بیشترین شباهت را در ناحیه پروتئین همراه با همانندسازی و کمترین شباهت را در ناحیه پروتئین حرکتی و ناحیه بین ژنی بزرگ دارند