تأثیرطول و مقدار الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات مکانیکی کائولینیت

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,361

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_211

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

خصوصیات مکانیکی نمونه های کائولینیت مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن با استفاده از آزمایشهای سه محوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که افزودن الیاف با آرایش تصادفی، به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش حداکثر تنش تفاضلی، مقاومت برشی و شکل پذیری رس کائولینیت گردیده است. افزایش در مقاومت تابعی از طول و مقدار الیاف مخلوط می باشد. به طور کلی افزایش طول و مقدار الیاف باعث افزایش مقاومت برشی و شکل پذیری گردیده است. در نمونه های مسلح شده با الیاف کوتاه، با افزایش مقدار الیاف، همواره زاویه اصطکاک افزایش و چسبندگی کاهش می یابد و لیکن در نمونه های با الیاف بلندتر، این روند تا مقدار الیاف معینی ادامه می یابد. در میزا ن الیاف کم، با افزایش طول الیاف، همواره زاویه اصطکاک افزایش و چسبندگی کاهش می یابد.

نویسندگان

محمدرضا عبدی

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی

احدا... ابراهیمی

کارشناس ارشد خاک و پی فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی