بررسی تاثیرماسه برمقاومت محصوری وغیرمحصوری مخلوط های بنتونیت- ماسه

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 994

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_205

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرماسه برمقاومت محصوری وغیرمحصوری نمونه های متراکم شده بنتونیت و بنتونیت- ماسه است.نمونه های بنتونیت با10و30و50و70و80درصدوزنی ماسه دررطوبت بهینه متراکم وسپس مقاومت غیرمحصوری آنها اندازه گیری شد.نتایج بیانگر آنست که مقاومت غیرمحصوری مخلوط هاباافزایش درصدماسه تا %50 افزایش وپس ازآن کاهش یافت. امانتایج آزمایشات محصوری حاکی ازآن است که باافزایش درصد ماسه مقاومت برشی پیوسته روندی افزایشی را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

بنتونیت ، ماسه ، مقاومت محصوری ، مقاومت غیرمحصوری ، برش تحکیم نیافته-زهکشی نشده

نویسندگان

نوید خیاط

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

محمد سیروس پاکباز

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز