قدرت نرم و تحدید آزادی فردی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 174

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-4-4_034

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1401

چکیده مقاله:

آزادی فردی یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان محسوب می گردد. ولی حیات اجتماعی نیازمند برقراری مقرراتی است که مستلزم تحدید و سلب آزادی فردی می باشد. زندگی اجتماعی، سبب تقابل قدرت ها و آزادی فردی می گردد. قدرتی که در تقابل با آزادی فردی است، دارای دو بعد قدرت سخت و قدرت نرم می‎باشد. قدرت نظامی و اقتصادی به مثابه قدرت سخت می توانند دیگران را به تغییر مواضع خود سوق دهند( در اینجا منظور از قدرت سخت، حقوق کیفری می باشد)، اما قدرت نرم عبارتنداز توانایی دستیابی به اهداف، از طریق جذب کردن نه از طریق اجبار و اکراه. مسئله اصلی تحقیق، تبیین چالش قدرت نرم با آزادی فردی است. تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد تبیین جایگاه و نقش قدرت نرم در تحدید آزادی فردی است. یافته ها نشان داد که، قدرت نرم که دارای خصصیه کنترل است در تقابل با آزادی فردی است. به عبارتی، اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم که از سوی دو نهاد خانواده و نظام آموزشی اتخاذ می ‎گردد، موجب درونی شدن آموزه ها در فرد شده که نهایتا مرزبندی فکری و ذهنی در فرد به دنبال داشته که سبب تحدید و حتی سلب آزادی فردی می‎گردد.

کلیدواژه ها:

قدرت نرم ، آزادی فردی ، پیشگیری اجتماعی از جرم ، تحدید ، سلب

نویسندگان

ابراهیم مالک فارسانی

دانشگاه کاشان

سعید قماشی

گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان ایران