بررسی دمای پخت بر خواص ساختاری نانو ذراتYCrO۳ ساخته شده به روش سل -ژل

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 207

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCMI29_124

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1401

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، نانوذرات ۳YCrO به روش سل -ژل، در دماهای ۶۵۰، ۷۰۰، ۷۵۰، ۸۰۰ ، ۸۵۰ و ۹۰۰ با زمان ۴ ساعت ساخته شد. خواص ساختاری و ریخت شناسی نمونه های ساخته شده توسط پراش سنج پرتوی ایکس ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی بررسی شدند. برای تعیین بازه دمایی پخت ماده از آنالیز توزین حرارتی و آنالیز حرارتی تفاضلی استفاده شد و بازه ی دمایی ۷۰۰ تا ۸۵۰ را مشخص نمود. نتایج پراش سنج پرتوی ایکس بالاترین درصد تشکیل ساختار راستگوشه را در دمای ۷۵۰ تعیین کرد. همچنین نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی نمونه های تهیه شده، تشکیل ذراتی در اندازه ی بازه طولی ( nm۹۲-۴۰۲) را مشخص نمود.

کلیدواژه ها:

نانوذرات ۳YCrO سل -ژل خواص ساختاری

نویسندگان

محمدامین مجیدی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سیدابراهیم موسوی قهفرخی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مرتضی زرگر شوشتری

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران