مطالعه آماری عمل جراحی UDT کودکان مراجعه کننده به بیمارستان هفده شهریور رشت در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۴۰۰

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 577

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSCG04_182

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1400

چکیده مقاله:

بیضه نزول نیافته UDT یکی از شایع ترین اختلالات مادرزای دستگاه تناسلی در جنس مذکر است. این بیماری می تواند پیامدهایی نظیر کاهش باروری، سرطان بیضه، تورشن بیضه و مسائل روان شناختی را به دنبال داشته باشد. معاینه بالینی در تشخیص کریپتوکیدیسم ازاهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله مطالعه آماری با هدف بررسی پیامدهای عمل جراحی بیضه نزول نیافته در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان هفده شهریور رشت در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۴۰۰ انجام شد. نتایج این بررسی نشان می اهد که میانگین سن در زمان جراحی ۲۱/۹۷±۷/۶۸ ماه بود. ۶۳/۲ درصد بیماران ترم بودند. در ۴۷.۲ درصد موارد سمت راست درگیر بود. ۹۶ درصد موارد بیضه قابل لمس بود ۶۶/۴ درصد موارد محل توقف بیضه در داخل کانال اینگویینال دیده شد اکثر بیماری همراه نداشتند. ۷۵/۲درصد و نیز تحت دارو درمانی قرار نگرفتند. ۸۸ درصد بیماران به روش اکسپلوراسیون به همراه ارکیدویکسی و ۱۲ درصد به روش ارکیدوپکسی ساده انجام شد. بین سن زمان جراحی و سن زمان تولد با پیامد جراحی ارتباط معنی داری مشاهده شد. به ترتیب P=۰.۰۱۴ و P=۰.۰۲۷ همچنین بین سن زمان تولد وعوارضد جراحی نیز رابطه معنی داری مشاهده گردید. P=۰.۰۱۳ سن زمان تولد و سابقه کریپتوکیدیسم قبلی از عوامل پیشگویی کننده پیامد نامطلوب و عوارض جراحی تعیین گردید.

نویسندگان

کاوه فتحی واجارگاه

پردیش بین المللی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پزشکی