نقشه سازی و مروری بر آنوفل های ناقل مالاریا در ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 331

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSMH-10-1_002

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: برای  اشراف بر حرکات بیماریهای منتقله از بندپایان، خصوصا با تاکید بر اپیدمیولوژی مکان مرجع، نقشه سازی پراکندگی بیماریهای آندمیک و ارتباطات اپیدمیولوژیک آن با متغیرهای جغرافیایی دارای اهمیت خاصی برای کارشناسان بهداشت کشور است. بر همین اساس این مطالعه برای تهیه نقشه پاتولوژی جغرافیایی ناقلین مالاریا صورت گرفت. روش ها: ابتدا مطالعه ساختاریافته روی مقالات و مراجع معتبر صورت گرفت و داده ها همراه با متادیتا برای ارزشیابی یافته ها مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا همه مقالات و کتب در دسترس برای نقشه سازی ناقلین مالاریا مورد مطالعه قرار گرفت. نام ناقلین محلی در بانک داده های مکان مرجع سازماندهی شده و در نرم افزار ArcGIS مورد استفاده قرار گرفت و نقشه های مورد نیاز تولید شد. نتایج: حدود ۳۰ نوع آنوفل در ایران گزارش شده است. در این مطالعه هفت نقشه برای ناقلین اصلی مالاریا در ایران تولید که مربوط بودند به آنوفل کولیسیفاسیس، آنوفل فلوویاتلیس، آنوفل استیفنسی، آنوفل دتالی، آنوفل ساکاروی، آنوفل ماکولیپنیس، آنوفل سوپرپیکتوس. نقشه ها بیانگر انطباق بیماری مالاریا و ناقلین مشخص محلی بوده است. بحث: الگوی انتقال بیماری در ایران مشابهت هایی با سایر نقاط حاره و تحت حاره جهان دارد. اطلاعات حاصل از ناقلین و بروز عوامل و کلیه متغیرهای محیطی، می تواند در تولید سامانه پیش آگهی مالاریا محلی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

محمد براتی

دانشگاه علوم پزشکی آجا

علیرضا خوشدل

دانشگاه علوم پزشکی آجا

محمد مهدی صداقت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

عبدالرضا صلاحی مقدم

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان