شهر هوشمند و توسعه پایدار اجتماعی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 519

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSDUS11_040

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1400

چکیده مقاله:

در دنیای کنونی توجه به ابعاد مختلف توسعه پایدار برای افزایش رفاه و کیفیت زندگی انسانی از اهمیت روز افزونی برخوردار شده است. در این میان یکی از مفاهیم جدید حوزه مدیریت شهری و جوامع محلی، موضوع شهر هوشمند است که در چند سال اخیر مطالعات زیادی روی آن انجام شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط میان شهر هوشمند و توسعه پایدار اجتماعی، با استفاده از روش مروری به شیوه مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. در این پژوهش بیش از ۴۰ منبع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت و داده های مورد نظر با روش فیش برداری استخراج گردید. یافته ها نشان داد که شش ویژگی اصلی شهر هوشمند شامل: مردم(شهروند) هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط هوشمند، دولت(حاکمیت) هوشمند، زندگی هوشمند و جابجایی(حمل و نقل) هوشمند بوده و مولفه هایی چون: همبستگی، وفاق اجتماعی، مشارکت، اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی، تنوع فرهنگی، آموزش سرمایه انسانی و درمان و سلامت به عنوان شاخص های ارزیابی توسعه اجتماعی مطرح شده است. نتایج نشان داد که تحقق شهر هوشمند می تواند به عنوان یک راهبرد برای کاهش معضلات ناشی از رشد شهرنشینی و جمعیت جوامع مطرح شود و دستیابی به شاخص های شهر هوشمند می تواند تمامی اهداف توسعه پایدار در بعد اجتماعی را محقق نموده و زمینه تحقق سایر ابعاد توسعه را نیز فراهم نماید.

نویسندگان

عباس زمانی

مدیر گروه علوم ارتباطات، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران