مقایسه ی عملکرد لرزه ای سامانه های ترکیبی جداساز پایه تحت اثر زلزله های دور از گسل و زلزله های ضربه گونه ی نزدیک گسل

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,061

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SAZEAMN02_050

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

چکیده مقاله:

تامین ایمنی سازه ها در برابر تحریکات محیطی و به خصوص زلزله در مناطق لرزه خیز یکی از مهمترین مسائل پیشروی مهندسی عمران می باشد.جداسازی پایه یکی از روش های موثر ایمن سازی لرزه ای است. مطالعه و تعیین جزئیات فنی عملکرد حالت های مختلف آن تحت اثر شرایطمتفاوت لرزه ای از جمله نیازهای اساسی در این زمینه جهت کاربرد گسترده در عمل می باشد. در این مقاله، عملکرد لرزه ای ترکیب های سری وموازی جداگرهای لاستیکی و لغزشی با و بدون میراگرهای افزون در تراز پایه و یا روسازه بر اساس یک مطالعه ی جامع مورد بررسی قرار می گیرد.روسازه یک ساختمان مرجع فولادی می باشد که قبلا در دانشگاه ایالتی نیویورک آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته است. زلزله های ضربه گونه ینزدیک به گسل نیز در علاوه بر زلزله های دور از گسل مد نظر قرار می گیرند. جزئیات فنی عملکردهای لرزه ای با معیار قرار دادن نیروهای برشی،شتاب ها و جابجایی های طبقات روسازه و جابجایی های بیشینه و ماندگار سامانه ی جداساز با استفاده از تحلیل های غیرخطی تاریخچه ی زمانی تعیینو نشان داده می شود استفاده از جداسازی پایه و میراگر به طور کلی می تواند در تمامی شرایط لرزه ای باعث بهبود عملکرد سازه شود. همچنین نتیجهگرفته می شود جداگرهای لغزشی (و ترکیبات آنها) و میراگرهای افزون سامانه ی جداساز منجر به کنترل مطلوبتر رفتار لرزه ای می گردند.

نویسندگان

پیمان نرج آبادی فام

عضو هیات علمی گروه عمران دانشکدهی فنی و مهندسی دانشگاه بناب

مجید ختائی

دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران سازه ی دانشگاه بناب