مطالعه ضربه پذیری سازه های چند سلولی تحت بارگذاری دینامیکی مایل

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 53

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SAZEAMN02_009

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

چکیده مقاله:

امروزه با افزایش تصادفات رانندگی و شدت اعمال قوانین و گذراندن استانداردهای لازم برای وسائل نقلیه از سوی دولت ها، توجه خاصی رویجاذب های انرژی مناسب برای کاهش صدمات مالی و جانی شده است. به همین دلیل از ضربه گیرهایی به خصوص سازه های تیوبی آلومینیومیاستفاده وسیعی به عنوان جاذب انرژی می شود . دلیل استفاده از این جنس، قیمت مناسب، سبکی و ظرفیت بالای جذب انرژی ویژه در مدت زمانتخریب می باشد. در تحقیق پیشرو پنج سازه چند سلولی تحت عنوان ضربه گیر باسطح مقطع مثلثی و با تقویتی های مختلف طراحی شده که در نرم-افزار ال اس- داینا مدل سازی و تحت بارگذاری دینامیکی مایل (۱۰،۲۰،۳۰ درجه) مورد تحلیل قرارگرفته است و سپس شاخص های جذب انرژیویژه، بیشینه نیروی لهیدگی، بازدهی نیروی لهیدگی، متوسط نیروی لهیدگی و تغییرات میزان انحراف لهیدگی برای این سازها محاسبه شده است.در نهایت با بررسی و ارزیابی مقادیر این شاخص ها و نمودارهای مربوطه، بهترین سازه از لحاظ عملکرد جذب انرژی مشخص شده است که مطابقنتایج برای بارگذاری مایل، بهترین سازه از لحاظ بیشترین مقدار بازدهی نیروی لهیدگی انتخاب می شود.

نویسندگان

محمدحسین رمضانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، اردبیل

سجاد پیرمحمد

دانشیار مهندسی مکانیک ، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، اردبیل