موانع و تسهیل کننده های گذار ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 133

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OLYM-2-6_001

تاریخ نمایه سازی: 10 بهمن 1400

چکیده مقاله:

ههدف این مقاله بررسی و شناخت عوامل تسهیل کننده و موانع بر انتقال ورزشکاران المپیکی از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی آنان می باشد. روش پژوهش، کیفی از نوع گراندد تئوری با رویکرد اشتراوس و کوربین (نسخه ۲۰۱۴،۱۹۹۸) با کمک نرم افزار مکس کیودی ۲۰۲۰ بود. جامعه این پژوهش شامل افرادی است که در حیطه ورزش های المپیکی، عملکرد و تجربه غنی داشتند، از جمله مدیران سازمان های المپیکی، مربیان، ورزشکاران المپیکی بازنشسته و اساتید علوم ورزشی. در این پژوهش مهم ترین ویژگی نمونه ها، داشتن تجربه و دانش یا تخصص مرتبط بود. مجموعه نمونه ها تا اشباع نظری به ۱۹ نفر رسید. کدهای اولیه ۶۴۴ مورد و پس از بررسی همپوشانی ها و تعیین مولفه ها ۱۰۳ کد و ۱۵ مولفه در دو پدیده موانع و تسهیل کننده ها در دو بلوک شکل گرفت. بیشتر تسهیل کننده ها برای قهرمانان کشورمان، نقش خود ورزشکار و نیز محیط رشد وی و بیشترین موانع ساختار سازمان های ورزشی کشور، مدیریت و دیدگاه/انتظارات جامعه از قهرمانان ورزشی است

کلیدواژه ها:

انتقال/گذار شغلی ورزشکاران ، زندگی اجتماعی ورزشکاران ، بازنشستگی و ورزشکاران ، مهارت های زندگی و ورزشکاران ، مهارت های شغلی ورزشکاران

نویسندگان

محمود گودرزی

استاد دانشکده تربیت بدنی ,و علوم ورزشی دانشگاه تهران

ناهید کریمی

مدیر آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک

ابراهیم علیدوست قهفرخی

هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران