تاثیر مکش یا دهش بر سرعت و توزیع دمایی جریان بر روی یک صفحه تخت

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 309

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECME13_017

تاریخ نمایه سازی: 10 بهمن 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله، جریان آرام، تراکم ناپذیر با گرادیان فشار ثابت و دمای دیواره ثابت بر روی یک صفحه صاف برای چندینمقدار پارامترهای مکش و دهش سیال به ترتیب در m = ۰.۰۹ ، β=-۰.۱۹۷۸ و به صورت عددی m = ۰.۵ ،β=۰.۶۶ به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفت. معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطی حاکم با استفاده از یک متغیر شباهت به معادلاتدیفرانسیل معمولی تبدیل می شوند و سپس با استفاده از روش انتگرال گیری رانگ-کوتا به صورت عددی حل میشوند. اثرات مکش و دهش پیوسته، با نسبت بسیار کم سرعت ثابت به جریان آزاد با نادیده گرفتن انتقال جرم بر رویسرعت، با نمودارهای دما و اصطکاک جداری ارائه شده است. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار مکش برای عددرینولدز داده شده، ضریب اصطکاک جداری افزایش می یابد. به منظور کاهش اصطکاک جداری ، از جریان آرام واجتناب از انتقال دهش استفاده شده است. تاثیر پارامتر دهش سیال بر پروفیل سرعت در لایه مرزیهیدرودینامیکی، زوایای برخورد معین است. نتایج نشان می دهد که ضخامت لایه مرزی هیدرودینامیکی به دلیلدهش افزایش می یابد. قابل ذکر است که جدایش تاخیری منجر به افزایش حداکثر بالابری می شود. مشاهده شد کهافزایش حداکثر بالابری با حفظ جریان آرام برای جلوگیری از انتقال و به تاخیر انداختن جدایش برای کاهش اصطکاکجداری با اندازه مناسب مکش یا دهش وجود دارد. نتیجه گیری می شود که اصطکاک جداری به دلیل اعمال دهشروی یک صفحه صاف کاهش می یابد.

نویسندگان

محمد افتخاری یزدی

استادیار مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محمد غلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی