فروشویی میکروبی کانسنگ معدن سرب و روی انگوران به وسیله باکتری های مزوفیل بومی مخلوط اسیددوست جداسازی شده از خاک و پساب

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 268

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GSJ-25-97_001

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش فروشویی میکروبی مخلوط کانسنگ سولفیدی و کربناتی سرب و روی انگوران به‎وسیله ترکیب باکتری های مزوفیل جداسازی شده از خاک و پساب این معدن، مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر درصد جامد،pH  اولیه محیط کشت و مقدار آهن دوظرفیتی در طی فرایند فروشویی میکروبی روی و سرب بود. افزون بر این تغییرات اسیدیته و پتانسیل اکسایش و احیا نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمایش ها نشان داد که پس از گذشت ۲۳ روز از شروع آزمون های فروشویی میکروبی، محتوای Zn+۲ استخراج شده توسط باکتری ها (۴/۶۴ درصد) به طور معنی‎داری بیشتر از شرایط بدون باکتری (۵۶/۳۳ درصد) است. نتایج آزمایش‎ها نشان داد افزایش درصد جامد نمونه ها سبب کاهش بازیابی می شود، در حالی که افزایش میزان آهن اولیه و اسیدیته سبب افزایش بازیابی روی خواهد شد. از سوی دیگر بیشترین مقدار بازیابی سرب ۰۳/۱ درصد بود. مطالعه جامد باقیمانده از فروشویی میکروبی نشان داد که سرب پس از انحلال به صورت کلروآرسنات سرب رسوب کرد. در مورد سرب به دلیل ایجاد رسوب تعیین ارتباط میان متغیرهای بررسی شده و مقدار بازیابی غیرممکن بود. این یافته ها برای کاربردی کردن فناوری استخراج میکروبی در معادن پرعیار روی بسیار کارآمد به نظر می رسد. 

نویسندگان

زهره برومند

کارشناسی ارشد، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی، کرج، ایران

سینا قصاع

کارشناسی ارشد، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی، کرج؛ دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‎های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مرضیه مرادیان

دانشجوی دکترا، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی، کرج، ایران

هادی عبدالهی

استادیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‎های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

غلامرضا فتح آبادی

کارشناسی ارشد، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی، کرج، ایران

کیان فخر مقدم

کارشناسی، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی، کرج، ایران