جذب و بازیابی یون طلا(III )به وسیله کوپلیمر پیوندی لیگنین- پیوند- پلی دی آلیل دی متیل آمونیوم کلراید

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 209

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC17_150

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1400

چکیده مقاله:

باتوجه به نیاز روز افزون طلا و همچنین افزایش پسماندهای طلا، جذب و بازیابی این فلز ارزشمند از ضرورت بالایی بر خوردار است. یکی از جاذبهای مناسب برای جذب و بازیابی طلا لیگنین است. در کار حاضر کوپلیمر پیوندی لیگنین - پیوند- پلی دی آلیل دی متیل آمونیوم کلراید((LD-۲۰ به عنوان جاذب برای یون طلا استفاده شده است. همچنین تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف همچون غلظت جاذب، دمای جذب و pH بر جذب یون فلزی طلا توسط جاذب LD-۲۰ بررسی شده است. نتایج نشان میدهد بیشترین میزان جذب یون طلا در شرایط بهینه (غلظت جاذب ۳۰ mg/l،دمای ۵۰ C و (pH=۲ برابر با % ۹۲/۲۱ است.

نویسندگان

نادر احدیانی

گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

فائزه نعیمی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

مهدی عبداللهی

دانشیار و عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

مهدی محسنی

استادیار و عضو هئیت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس