بررسی عملکرد و مقایسه نانو کاتالیست های Co/Al۲O۳-ZrO۲, Ni/Al۲O۳-ZrO۲ بااستفاده از راکتورمیکرو کانال در فرایند رفرمینگ خشک متان

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

116

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC17_119

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1400

چکیده مقاله:

هدف ازاین پژوهش بررسی عملکرد نانو ساختارهای لایه نازک Co/Al۲O۳-ZrO۲ , Ni/Al۲O۳-ZrO۲ در فرایند رفرمینگ خشک متان در یک راکتور میکروکانال است.در تهیه نانو ساختارها از روش تبخیر حرارتی مبتنی بر مقاومت الکتریکی که از روش های رسوب دهی فیزیکی بخار (PVD) است استفاده شد.آزمایش های راکتوری در زمان های متفاوت لایه نشانی ۲و۳و۴دقیقه و در دماهای ۷۰۰و۷۵۰و۸۰۰درجه سلسیوس با میزان دبی خوراک ۱۰ml/minنسبت هلیوم ,دی اکسید کربن و متان ۱/۱/۸انجام شد. بالاترین میزان درصد تبدیل برای کلیه نمونه ها در دمای ۸۰۰ درجه سلسیوس حاصل شد. همچنین نتایج آزمایش راکتوری نشان داد که فعالیت لایه های کاتالیستی به شدت به زمان لایه نشانی وابسته است و از گروه نانو ساختارNi/Al۲O۳-ZrO۲ برای نمونه ای با مدت زمان لایه نشانی ۴دقیقه بیشترین مقدار برای تبدیل اولیه متان ,(۹۱%)تبدیل اولیه دی اکسید کربن(%(۹۴و نسبت مولی (۰,۹)H۲:CO و برای گروه نانو ساختار Co/Al۲O۳-ZrO۲نمونه ای با مدت زمان لایه نشانی ۲ دقیقه بیشترین مقدار برای تبدیل اولیه متان(%,(۸۰تبدیل اولیه دی اکسید کربن(%(۸۵و نسبت مولی (۰,۸۴)H۲:CO بدست آمد.

نویسندگان

محمدجعفرمرادی
محمدجعفر مرادی

دانشگاه علوم تحقیقات تهران دانشجو دکتری مهندسی شیمی

غلامرضامرادی
غلامرضا مرادی

دانشگاه علوم تحقیقات تهران استاد، عضوهیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

امیرحیدری نسب
امیر حیدری نسب

دانشگاه علوم تحقیقات تهران دانشیار عضوهیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

علیمرادرشیدی
علیمراد رشیدی

دانشگاه علوم تحقیقات تهران استاد، عضوهیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت