بررسی جایگاه و نقش عرفان در فرهنگ

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 202

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KSIU-21-73_007

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1400

چکیده مقاله:

هدف: فرهنگ، از مسائلی است که با زندگی آدمی پیوند همیشگی داشته و در طول تاریخ اندیشه بشر، پیوسته مورد توجه بوده است. لذا از زوایای گوناگون در خور بررسی و تامل است. هدف نویسنده این مقاله، بررسی رابطه و پیوند فرهنگ با عرفان بوده است. روش: در مقدمه نوشتار، تصویری کلی از حوزه های مرتبط با فرهنگ ارائه شده است. سپس به صورتی گذرا به مفهوم شناسی دو واژه محوری عرفان و فرهنگ پرداخته و کوشش شده است بررسی ها در فرایند تحقیق، بر اساس مبنای اتخاذ شده در مورد فرهنگ، پی گرفته شود. پس از آن به اختصار، رابطه عرفان نظری و عملی با فرهنگ واکاوی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: با وجود برخی ذهنیتهای درباره نقش انحطاطی عرفان در اجتماع، در این اثر به عرفان به عنوان عامل تغییر در حوزه نگرشها و کنشها توجه شده است. همچنین رابطه فرهنگ و عرفان با کندوکاو مسائلی از جمله: مبانی تحول در عرفان، هدف عرفان و رابطه آن با تغییر، تغییرپذیری انسان، راه و روش، رابطه الگو و ساحتهای سلوکی با فرهنگ، اصالت و در نهایت، نقش فرهنگ عرفانی در مواجهه با تهاجم فرهنگی بررسی شده است.

نویسندگان

حسن سعیدی

. دکتری عرفان اسلامی و دانشیار گروه الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی / آدرس: تهران ولنجک بلوار دانشجو دانشگاه شهید بهشتی / نمابر: ۰۲۱۲۲۴۳۱۷۸۵/ Email: h-saeidi@sbu.ac.ir

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • منابع. ...
 • قرآن کریم.. ...
 • ابن سینا، حسین بن عبدالله(۱۳۷۹ ق). الاشارات و التنبیهات. شرح ...
 • ابن شهرآشوب، محمدبن علی(بی تا). مناقب آل ابی طالب. بیروت: ...
 • ابن عربی، محی الدین(۱۳۷۰). فصوص الحکم. تعلقیات ابوالعلاء عفیفی. تهران: ...
 • استیس، و.ت.(۱۳۷۵). عرفان و فلسفه. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. تهران: سروش.. ...
 • امام خمینی، روح الله(۱۳۸۶). مصباح الهدایه الی الخلافه والولایه. تهران: ...
 • آزاد ارمکی، تقی(۱۳۸۷). جامعه شناسی فرهنگ. تهران: نشرعلم.. ...
 • آشوری، داریوش(۱۳۸۶). تعریف ها و مفهوم فرهنگ. تهران: آگاه.. ...
 • آمدی، عبدالواحد(بی تا). تصنیف غررالحکم و درر الکلم. قم: مکتب ...
 • آملی، سید حیدر(۱۴۲۶ ق). جامع الاسرار و منبع الانوار. بیروت: ...
 • بدوی، عبدالرحمن(۱۳۷۵). تاریخ تصوف اسلامی از آغاز تا پایان سده ...
 • پیرحیاتی(مونس)، محمد(۱۳۸۵). مقدمه ای بر اساطیر. تهران: سهروردی.. ...
 • جامی، عبدالرحمن(۱۳۷۰). نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص. مقدمه و تصحیح ...
 • جوادی آملی، عبدالله(۱۳۷۵). عرفان و حماسه. [بی جا]: رجاء، چ ...
 • جوادی آملی، عبدالله(بی تا). تفسیر تسنیم، ج ۳. سایت غدیر.. ...
 • حافظ، شمس الدین محمد(بی تا). دیوان. تصحیح عبدالرحیم خلخالی. ...
 • حافظ، شمس الدین محمد(۱۳۷۷). دیوان. به کوشش رضاکاکایی دهکردی. تهران: ...
 • خلف تبریزی، محمدحسین(۱۳۶۲). برهان قاطع. تهران: امیرکبیر.. ...
 • سبزواری، ملا هادی(بی تا). شرح منظومه. تهران: مصطفوی(چاپ افست).. ...
 • سعدی، مصلح ابن عبدالله(۱۳۷۲). کلیات سعدی. تهران: امیر کبیر، چ ...
 • سنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم(۱۳۵۹). حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه. تصحیح ...
 • شریفی، احمد حسین(۱۳۸۹). درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفانهای کاذب. ...
 • شیرازی، صدرالدین محمد(۱۳۷۹ ق). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. ...
 • صلیبا، جمیل(۱۹۸۲ م). المعجم الفلسفی. بیروت: دارالکتاب اللبنانی.. ...
 • عطار، فریدالدین محمد(۱۳۷۱). منطق الطیر. [بی جا]: طلوع.. ...
 • فروغی، محمدعلی(۱۳۴۴). سیر حکمت در اروپا. تهران: زوار.. ...
 • فیومی، احمدبن محمد(۱۹۲۸ م). المصباح المنیر. قاهره: مطبعه الامیریه.. ...
 • قاسانی،کمال الدین عبدالرزاق(۱۳۷۲). شرح منازل السائرین. قم، بیدار.. ...
 • قاضی طباطبایی، سید محمدحسن(۱۳۸۳). آیت الحق. تهران: حکمت.. ...
 • قربانی، زین العابدین(۱۳۷۰). تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی. تهران: ...
 • قیصری، داودبن محمود(۱۳۸۱). رسائل قیصری. با حواشی آقا محمدرضا قمشه ...
 • قیصری، داودبن محمود(۱۴۱۶ ق). شرح قیصری. [بی جا]: انوار الهدی.. ...
 • لاهیجی، محمد(۱۳۶۸). مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز. [بی جا]: ...
 • لزلی، جانسون(۱۳۷۸). منتقدان فرهنگ از مارتیو آرنولد تاریموند ویلیامز. ترجمه ...
 • مجلسی، محمدباقر(۱۴۰۳ ق). بحار الانوار. لبنان: دار احیاء التراث العربی.. ...
 • مصباح یزدی، محمدتقی(۱۳۷۶). تهاجم فرهنگی. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی ...
 • مولوی، جلال الدین محمد(بی تا). مثنوی معنوی. تهران: مولی.. ...
 • نوری، میرزا حسین(۱۳۸۳ ق). مستدرک الوسائل. تهران: المکتبه الاسلامیه.. ...
 • The Holy Quran. ...
 • Amadi, Abdolvahed (?) Tasnife Qurar-al-Hikam wa Durar-al-Kalam. Qum: Mktabol Alamol ...
 • Amoli, seyyad heydar (۲۰۰۵) Jameol Asrar va Manbaol Anvar. Beirut: ...
 • Ashoori, Daryoosh (۲۰۰۷),definitions and meanings of culture, Tehran: Aghah.. ...
 • Attar, Farid ud-Din Mohammad (۱۹۹۲), Manteghotteir [The Conference of the ...
 • Avicinna, hossein ibn abdollah (۱۹۵۹) al-esharat va tanbihat. Tehran: Nasr ...
 • Azad armaki, Taghi (۲۰۰۸),sociology of culture, Tehran: Elm Pub.. ...
 • Badvi, Abdolrahman (۱۹۹۶) The History of Islamic Mysticism from beginning ...
 • Fayoomi, Ahmad ebne Mohammad (۱۹۲۸), almesbahel monir, Cairo: Alamiri Pub.. ...
 • Foroughi, Mohammad Ali (۱۹۶۵) The History of philosophy in Europe. ...
 • Ghasani, kamaloddin abdol razzagh (۱۹۹۳), sharhe manazelol saerin, Qom: Bidar ...
 • Ghazi tabatabaee, Seyyed Mohammad Hassan (۲۰۰۴), ayatol hagh, Tehran: hekmat ...
 • Gheysari, davood ebne mahmood (۱۹۹۵), sharhe gheysari, [?]: anvarol hoda ...
 • Gheysari, davood ebne mahmood (۲۰۰۳), rasaele gheysari, Tehran: Iran sagacity ...
 • Ghorbani, Zeynolabedin (۱۹۹۱), The history of Islamic nation's culture and ...
 • Hafez, Shamsoddin Mohammad, (?), Divan, Tehran: Hafez Pub.. ...
 • Hafez, Shamsoddin Mohammad, (۱۹۹۸), Divan, Tehran: ghoghnoos Pub.. ...
 • Ibn arabi, mohieddin (۱۹۹۱) Fosoos-al Hekam. Tehran: Alzahra.. ...
 • Ibn shahr ashoob, Mohammad ibn Ali (?) managheb ale abitaleb. ...
 • Jami, Abd-al-Rahman (۱۹۹۱) naghdonosoos fi sharhe naghshol fosoos. Introduction and ...
 • Javadi Amoli, A. (?), Tsnim interpretation, volume ۳ : ghadir ...
 • Javadi Amoli, A. (۱۹۹۶). Mysticism and Epic; Raja Publications.. ...
 • Khalaf Tabrizi, Mohammad Hossein, (۱۹۸۳), Borhane Ghate, Tehran: Amir Kabir ...
 • Khomeini, Roohollah (۲۰۰۷) the Lamp of Guidence into Vicegerency and ...
 • Lahiji, Mohammad (۱۹۸۹), mafatihol ejaz fi sharhe golshane raz, [?]: ...
 • Lesley, Johnson (۱۹۹۹) the cultural critics: from Mathew…. Translated into ...
 • Majlesi, M.B. (۱۹۹۵). Bahar al-Anvar. Translator: A. Mousavi Hamedani. Qum: ...
 • Mesbah, Mohammad Taghi (۱۹۹۷). Cultural invasion. Qom: Imam Khomeini educational ...
 • Noori, Mirza Hossin (۱۹۶۳). Mostadrakol vasael. Tehran: almaktabol eslamiah.. ...
 • Pirhayati (moones), Mohammad (۱۳۸۶) an introduction to mythes; Tehran: Sohravardi ...
 • Rumi, Jalaloddin Mohammad (?). Masnavi manavi. Tehran: mola Pub.. ...
 • Saadi, mosleheddin (۱۹۹۳), kolliate saadi [saadi, s poems], Tehran: Amir ...
 • Sabzevari, Molla hadi, (?), Sharhe Manzoomeh, Tehran: Mostafavi Pub.. ...
 • Saliba, Jamil (۱۹۸۲), almojam-al falsafi [philosophical dictionary], Beirut: Darol ketab ...
 • Sanaee, abolmajd (۱۹۸۰), Hadighatol Haghighah va shariatol Tarighah, Tehran: Tehran ...
 • Sharifi, Ahmad Hossin (۲۰۱۰), an introduction to true and false ...
 • Shirazi, Sadroddin Mohammad (۱۹۵۹), alhekmatol motaaliah fi alasfar alaghliah alarabiah, ...
 • Stase, Walter Terence (۱۹۹۶) Mysticism and philosophy. Translated into Persian ...
 • نمایش کامل مراجع