بررسی مدیریت شهری با نگاهی به فضاهای همگانی (خاطرات جمعی)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 191

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF14_008

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1400

چکیده مقاله:

رشد شهری در قرن بیستم سهم جمعیت شهرنشین را به شدت افزایش داد وشهر نشینی را به شیوه غالب زندگی تبدیل کرد امروزه با گسترش و پیچیدگی نظام شهری و شهرنشینی، دولت مردان و مسئولین دیگر به تنهایی قادر به کنترل و هدایت جوامع شهری و پاسخ به نیازهای روزافزون توسعه شهری نیستند . تجربه ی کشورهای تمرکزگرا نشان داده است نگاه یکسو نگر و سوژه انگار به شهر مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد .رفع چنین مشکلاتی از طریق نظارت عموم (پاسخ گویی)، عمل مشارکتی و ارتقای سطح کارایی کارکردهای شهری ممکن است .حکمروایی خوب شهری در مدیریت شهری به توجه به فضاهای همگانی به عنوان رویکرد نوین نظام تصمیم گیری و اداره ی امور شهری مطرح میباشد و در واقع فرآیندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره ی شهر از یکسو و سازمان های غیردولتی و تشکل های جامعه ی مدنی، از طرف دیگر شکل می گیرد ؛ یکی از آثار حکمروانی خوب شهری را می توان در مفهوم قابل اندازه گیری شاخص های مربوط به کیفیت زندگی بررسی کرد.

نویسندگان

مرضیه خان احمدلو

فوق لیسانس مهندسی معماری، فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات