کدگذاری سیگنال صحبت تحت محیط های نویزی مبتنی بر مدل سیستم شنوایی انسان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 322

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIPET-3-9_001

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله یک سیستم آنالیز/ سنتز، بر اساس مدل طبیعی حلزونی گوش و ویژگی های درک شنوایی انسان ارائه شده که قادر به کد کردن سیگنال گفتار در شرایط دشوار آکوستیکی است. بدین منظور، سیگنال نویزی توسط یک بانک فیلترگاماتن مختلط به تعدادی زیرباند شنوایی تجزیه شده و سیگنال هر زیرباند به طور مستقل و وفقی، از جهت حذف نویز پردازش می شود. استخراج پارامترها و فشرده سازی نیز از طریق ماسک گذاری کوتاه مدت، یک روش کوانتیزاسیون غیریکنواخت جدید و الگوریتم های کدینگ بدون تلفات صورت می گیرد. ارزیابی کیفیت از طریق آزمون های استاندارد کمی و کیفی، نشان می دهد که علیرغم کاهش قابل توجه نرخ بیت تا حدودKbps  ۱۴.۶، کیفیت سیگنال های سنتزشده بهبود معناداری یافته، و عملکرد سیستم در برابر انواع نویزهای سفید، رنگی و پریودیک، باثبات و موثر است. همچنین کیفیت سیگنال های خروجی در مقایسه با نتایج چند نمونه کدینگ استاندارد، قابل رقابت ارزیابی شده است.

کلیدواژه ها:

آزمون های استاندارد کمی و کیفی ، بانک فیلتر گاماتن مختلط ، کدینگ بدون تلفات ، مدل طبیعی حلزونی گوش ، ویژگی های درک شنوایی

نویسندگان

سید ایمان ابطحی

مربی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

محمد رضا عشوری

استادیار/دانشگاه صنعتی اصفهان

رسول امیر فتاحی

دانشیار/دانشگاه صنعتی اصفهان