محاسبه سرعت در کانال ها با دیوار ه های واگرا به روش احجام محدود

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,611

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_445

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

در جریان های فوق بحرانی محاسبه سرعت در کانال ها با دیواره های باز شونده دارای پیچیدگی و دشواری های خاص خود می باشد. فرمول های تجربی برای حل چنین مسئله ای برای کانال های با هندسه ساده وجود دارد. در فرمول های تجربی باید سطح مقطع را ثابت در نظر گرفت همچنین سایر پارامترها نظیر سرعت نیز بصورت متوسط گیری اعمال می شود. در این مقاله سعی می شود با استفاده از حل عددی سرعت را در هر نقطه از جریان بدست آوریم . در مدل عددی فوق معادلات مورد استفاده معادلات آبهای کم عمق می باشند که بر روی محیط حل گسسته و بر روی یک شبکه بدون ساختار مثلثی حل شده اند . کاربرد این مدل بر روی کانال هایی با دیواره های غیر موازی می باشد و برای صحت جوابهای بدست آمده از نتایج موجود استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

کانال با دیواره واگرا- مدل عددی– روش احجام محدود– معادلات آبهای کم عمق– لزجت مصنوعی

نویسندگان

سعیدرضا صباغ یزدی

استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

بابک امین نژاد

دانشجوی دکتری عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و هیات علمی دانشگاه