موقیعت های روانی در قیمت گذاری تعادلی دارایی ها از منظر روانشناسی مالی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 304

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VCCONF01_032

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1400

چکیده مقاله:

محققان مالی با تئوری پارادایم نئوکلاسیک مستنی بر نظریه عقلایی سعی در توضیح روندهای بازار و قیمت گذاری دارای های مالی یداشتند. تحقیقات و روندهای سال های اخیر در بازارهای مالی، پارادایم نئوکلاسیک مبتنی بر نظریه عقلایی دچار چالش علمی و عملی کرد، بطوری که نشان داد که تغییر موقعیت های روانی در مسائل مالی افراد منجر در تغییر قضاوت ها و شکل گیری داده ها با فرایند غیر منطقی می شود. در مسائل مالی، این قضاوت ها و تصمیمات مربوط به ترکیب سبدهای جداگانه، دامنه اوراق بهادار عرضه شده در بازار، ویژگی پیش بینی های درآمدی و نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار از طریق موقعیت های روانی تاثیر دارد. موضوع تحقیق حاضر تاکید بر مدلسازی موقعیت های روانی برای قیمت گذاری دارایی است. تئوری قیمت گذاری موقعیت های روانی به دنبال کردن تئوریزه کردن فرضیات رفتاری برای قیمت های تعادلی است.

کلیدواژه ها:

موقعیت های روانی ، قیمت گذاری تعادلی دارایی ها ، روانشناسی مالی

نویسندگان

مسعود کریمخانی

کتری مهندسی مالی- گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمدرضا رادفر

کتری مالی بین الملل- گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمد کریمخانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- گروه پزشکی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران