اثر ترک خوردگی در تحلیل قابهای بتن مسلح مهار بندی نشده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 569

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_3035

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

سازه های بتن مسلح درجا معمولاً سازه های یکپارچه با درجه نامعینی بالایی هستند. جهت تحلیل آنها علاوه بر ارضای معادلات تعادل نیاز به ارضای روابط سازگاری نیز می باشد. سازگاری مستقیماً مرتبط با سختی اعضای یک سازه است. در سازه های بتن مسلح سختی تابعی از وجود، عدم وجود، عرض و تعداد ترک می باشد. همچنین باید به این نکته توجه شود که در تیرهای بتن مسلح وجود ترک حتمی ولی در ســتونها محتمل است. لذا چگونگی در نظرگرفتن سختی مشکل بزرگی در تحلیل سازه های بتن مسلح می باشد. آیین نامه های بتن مسلح(آبا، ACI) در حال حاضر به طور کلی سه روش را برای رفع این مشکل توسعه می نمایند. در این مطالعه سه روش مذکور و روش استفاده از ممان اینرسی مؤثر با استفاده از تحلیل غیرخطی هندسی چندین قاب مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته اند.

کلیدواژه ها:

قابهای مهار نشده بتن مسلح ، ترک ، آنالیز غیرخطی

نویسندگان

رضا عباس نیا

دانشیار دانشگاه علم و صنعت

مهرشاد کتابدار

دانشجوی دکتری سازه دانشگاه علم و صنعت

علیرضا اسمعیلی

کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت