بررسی دینامیکی پلهای متداول جاده ای شمال کشور

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,643

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_2100

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی دینامیکی پلهای جاده ای شمال کشور جهت مقایسه اثر فاکتورهایی از قبیل، نوع روش آنالیز دینامیکی، نوع نرم افزار و نوع شتابنگاشت بر نتایج خروجی انواع متداول پلهای جاده ای می باشد. . بدین منظور ابتدا سه پل از گونه های متداول خرپایی، قوسی فلزی و بتنی به ترتیب به نامهای پل خرپایی چالوس، پل قوسی فلزی جدید بابلسر و پل قوسی بتنی متل قو در نظر گرفته شد. سپس سه نمونه از متداولترین نرم افزار های تحلیل موجود در کشورمان، SAP2000-ver6.44، ETABS-ver7/21 و ver6.1-ANSYS جهت انواع آنالیزهای انجام گرفته در این پروژه انتخاب گردید. در ادامه جهت اطمینان از صحت مدلسازی و بدست آوردن برخی پارامترهای آنالیز دینامیکی، بر روی نمونه ها تحلیل استاتیکی و مودال انجام پذیرفت. و در انتها سه روش از مهمترین انواع آنالیز لرزه ای یعنی روشهای آنالیز استاتیکی معادل و دینامیکی خطی و غیر خطی مصالح بر روی نمونه ها انجام گردید. نتایج این مقاله نشان دهنده این حقیقت است که آنالیزدینامیکی در پلهای متداول کوتاه همچون پل قوسی متل قو در حد قابل قبولی کمتر از آنالیز ساده و متداول استاتیکی معادل بوده و در پل چالوس با دهانه 70 مترصرفنظر از پدیده تشدید تحت رکورد طبس نتایج آنالیز دینامیکی در حد قابل قبولی منطبق بر نتایج استاتیکی معادل است و در پل بابلسر با دهانه تقریبی 100 متر نتایج آنالیز دینامیکی در حد محسوسی بیشتر از نتایج آنالیز استاتیکی معادل می باشد. همچنین نتایج نرم افزارهای ساده تر SAP و ETABS، دست بالاتر از نرم افزار دقیق و توانمند ANSYS بدست آمد و بر استفاده از شتابنگاشتهای محلی منطبق بر ویژگیهای ژئوتکنیکی منطقه ای در این پروژه تاکید گردید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

غلامرضا قدرتی امیری

دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

مرتضی حسینعلی بیگی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی نوشیروانی بابل دانشگاه مازندران

محمدعلی طالب العلم

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه علوم و فنون مازندران