مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CSRA-17-4_006

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1400

چکیده مقاله:

شکلی از تفکر عقلانی منجر به رشد مشارکت شده که رسالت آن سهیم نمودن انسان در سرنوشت خویش است. شکل گیری و استمرار این فرآیند در جامعه، مستلزم وجود عوامل و شرایط بسیاری است. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا از منظر جامعه شناختی، به بررسی میزان مشارکت اجتماعی - سیاسی و عوامل موثر بر آن در شهرستان خدابنده بپردازد. جامعه آماری این پژوهش افراد۶۰- ۳۰ ساله ساکن در این شهرستان می باشد و ۴۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه مبتنی بر پرسشنامه می باشد. یافته های پژوهش، حاکی از میزان مشارکت اجتماعی- سیاسی متوسط به پایین در شهرستان خدابنده است. همچنین همبستگی معنی دار، در سطح اطمینان ۹۹درصد، بین متغیرهای مستقل (سن، جنسیت، طبقه اجتماعی، محل سکونت، عام گرایی، آینده نگری، بیگانگی اجتماعی- سیاسی، اعتماد، ساختار خانواده، تعلیم و تربیت، رسانه های گروهی، تقدیر گرایی با متغیر وابسته (مشارکت اجتماعی - سیاسی)، برقرار است. R۲ معادل۳۹/۰می باشد