پیدایش نهادهای پیش حکومتی در فلات مرکزی ایران؛ خان سالارهای آغاز ایلامی در تپه سفالین پیشوا

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 130

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JARCS-1-2_001

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله، ساختار نظام اداری تپه سفالین در قالب فن مدیریت اداری مورد بررسی قرار می گیرد. داده های به دست آمده از کاوش تپه سفالین باعث افزایش بانک اطلاعاتی باستان شناسی دوران آغاز تاریخی با تمرکز بر پیدایش سیستم های مدیریتی و اداری در فلات مرکزی ایران شده است. در دوره آغاز ایلامی، تغییرات اصلی در سیستم اقتصادی، همراه با تغییراتی از یک جامعه خویشاوندی به سوی جامعه طبقاتی دیده می شود که در افزایش میزان واحدهای اقتصادی و رشد سازماندهی نیروی کار نمود یافته است. تپه سفالین به منزله یک مرکز تخصصی مدیریت اداری در شمال فلات مرکزی ایران است که توسط گروهی از نخبگان اقتصادی و اجتماعی که همان خان سالارهای آغاز ایلامی بودند، اداره می گردید؛ بر تولید و مبادله کالا نظارت داشته و کلیه شاخصه های یک جامعه پیش حکومتی را در خود جای داده بودند. تپه سفالین باعث افزایش درک ما از نقش تجارت در توسعه و تحول جوامع پیچیده در فلات مرکزی ایران می شود. داده های اداری و مدیریتی محوطه تپه سفالین نشان می دهد که سلسله مراتب قدرت در این جامعه که در راس آن یک نخبه و یا گروهی از نخبگان اجتماعی قرار دارند، به هماهنگ سازی تصمیمات گوناگون می پرداخته و به مرکزیت محوطه سفالین در دشت ری، سایر جوامع استقراری همزمان با آن را سازماندهی و مدیریت می نموده اند. در این پژوهش سعی شده است با معرفی داده های مدیریتی حاصل از ۴ فصل کاوش در تپه سفالین، روند رشد و توسعه نهادهای پیش حکومتی در فلات مرکزی ایران و جایگاه اقتصادی و اجتماعی خان سالارهای آغاز ایلامی در اواخر هزاره چهارم و ابتدای هزاره سوم ق.م. بررسی شود.

نویسندگان

مرتضی حصاری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

روح اله یوسفی زشک

دانشجوی دکتری گروه باستان شناسی دانشگاه تهران