تحلیلی بر منابع درآمدی شهرداری ها با تاکید بر در آمدهای پایدار (مطالعه موردی: شهر مراغه)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 291

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOGRAPHIC02_179

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

چکیده مقاله:

کسب منابع درآمدی پایدار در ایران از چالش های مهم شهرداری ها می باشد. با کاهش و قطع منابع درامد دولتی از بودجه شهرداری ها از برنامه دوم توسعه بعد از انقلاب و فقدان تعریف سیستم جایگزین کارآمد برای درآمدزایی، شهرداری ها برای کسب درآمد به منابع حاصل از زمین و ساختمان های وابسته شده اند. این شیوه کسب درآمد که در حال حاضر توسط تمام شهرداری ها کشور و حتی برخی از دهیار ها واقع در پیرامون کلانشهرها اجرا می شود، روش ناکارآمد و ناپایدار بوده که موجب بروز مشکلات کالبدی، زیست محیطی از جمله، کاهش سرانه های خدماتی و اجتماعی، تخریب و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و غیره در شهرها شده است. هدف این پژوهش بررسی شیوه های کسب منابع درامدی شهرداری و تاثیر آن در کاهش سرانه های خدماتی در شهر مراغه می باشد. نتایج پژوهش بیانگر ناکارآمدی شیوه درآمدزایی و کاهش فزاینده سرانه های خدماتی در طی سال های گذشته می باشد.

نویسندگان

هوشنگ سرور

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیای دانشگاه مراغه

حسین قهرمانی

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری، دانشگاه مراغه