نقش سازمان سیما در مهندسی فضای سبز شهری در توسعه گردشگری در شهر ساوه با رویکرد اقلیمی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 170

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF01_142

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش به شناسایی و بررسی نقش سازمان سیما در مهندسی فضای سبز شهری در جذب گردشگر در شهر ساوه پرداخته شده است. روش پژوهش مرروری استادی و کتابخانه ای و تحلیل محتوی بود . در این پژوهش مقاله های متعدد داخلی با رویکرد گردشگری فضای سبز گردآوری شد و در نهایت مقاله ها دسته بندی شد . مشخص شد که سازمان سیما می تواند در طراحی شهری در جهت مهندسی فضای سبز باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی شود و از جمله می تون به کشور هلند به عنوان نمونه موفق گردشگری در طراحی فضای سبز اشاره کرد.

نویسندگان

هادی قمری

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، رشته زراعت، گرایش علوم و تکنولوژی بذر محل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: کارشناس ناظر فضای سبز

علیرضا رستمی

کارشناسی کامپیوتر محل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: کارشناس کامپیوتر آی تی

محمدسامر محمدی زاده

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، رشته علوم باغبانی ، گرایش گیاهان دارویی محل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: کارشناس ناظر فضای سبز

جاوید رحم کن

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، رشته علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه محل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: ناظر عالی فضای سبز