مقایسه اثر خوراکی و موضعی زنجبیل بر میزان خونریزی قاعدگی

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

124

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJOGI-24-9_004

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: خونریزی قاعدگی، انعکاسی از ریزش دوره ای آندومتر ترشحی در اثر کاهش تولید استرادیول و پروژسترون می باشد. در متون طب سنتی زنجبیل به عنوان مدر حیض معرفی شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر خوراکی و موضعی زنجبیل بر میزان خونریزی قاعدگی دختران با قاعدگی منظم انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور در سال۹۶-۱۳۹۵ بر روی ۷۰ دانشجوی دختر  ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی انجام شد.  افراد در دو گروه ۳۵ نفره کپسول و روغن زنجبیل قرار گرفتند. هر دو گروه دارو را از ۲ روز قبل از شروع قاعدگی تا ۳ روز اول قاعدگی برای ۳ سیکل قاعدگی متوالی مصرف کردند. چارت هیگام (PBAC) برای تعیین میزان خونریزی قاعدگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۷) و با استفاده از آزمون من ویتنی یو و آزمون فریدمن انجام شد. میزان p کمتر از ۰۵/۰ معنادار در نظر گرفته شد. یافته ها: دو گروه در ابتدای مطالعه از نظر حجم خونریزی یکسان بودند (۳۸/۰=p).  میانگین حجم خونریزی در سیکل اول در گروه کپسول زنجبیل ۰۱/۶۴±۹۱/۱۰۴ بود که در سیکل چهارم مداخله به ۲/۵۷±۷۶/۱۰۲ رسید و معنادار نبود (۸/۰=p) و در گروه روغن زنجبیل میانگین حجم خونریزی در سیکل اول ۴۶/۴۳±۸/۹۲ و در سیکل چهارم ۱۴/۷۱±۸۸/۱۰۱ بود و تفاوت آماری معناداری نداشت (۴/۰=p). نتیجه گیری: روغن زنجبیل در مقایسه با کپسول زنجبیل در میزان خونریزی قاعدگی در دختران با قاعدگی منظم تفاوتی ندارد و روغن زنجبیل و کپسول زنجبیل هر کدام به تنهایی در میزان خونریزی قاعدگی تاثیری نداشتند.

نویسندگان

دکتر پانته آشیرویه
دکتر پانته آ شیرویه

دکترای تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

سمیراادهمی
سمیرا ادهمی

کارشناس ارشد مامایی، دانشکده مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

دکتر مریمحمزه لو مقدم
دکتر مریم حمزه لو مقدم

دانشیار گروه داروسازی سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر فتانههاشم دباغیان
دکتر فتانه هاشم دباغیان

دانشیار گروه طب سنتی، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

دکتر روشنکمکبری نژاد
دکتر روشنک مکبری نژاد

استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ryan KJ, Berkowitz RL, Barbieri RL, Donaif A. Kistner' Gynecology ...
 • Berek JS. Berek and Novak’s Gynecology. ۱۵nd Lippincott Williams & ...
 • Kistner RW, Ryan KJ, Berkowitz RS, Barbieri RL. Kistner's Gynecology: ...
 • Pouresmail Z, Ibrahimzadeh R. Effects of acupressure and ibuprofen on ...
 • Lethaby A, Augood C, Duckitt K, Farquhar C. Nonsteroidal anti-inflammatory ...
 • Salehian T, Safdari F, Piry A, Atarody Z. Herbal remedy ...
 • Tesch BJ. Herbs commonly used by women: an evidence-based review. ...
 • Saei Gharenaz M, Ozgoli G. Effect of medicinal plants in ...
 • Wilkinson JM. Effect of ginger tea on the fetal development ...
 • Fahimi F, Hrgovic I, El-Safadi S, Münstedt K. Complementary and ...
 • Shirooye P, Mokaberinejad R, Ara L, Hamzeloo-Moghadam M. Volatile constituents ...
 • Tonekaboni M. Tahfa al-Mo'menin. Tehran: Research Center for Traditional Medicine ...
 • Aghili Khorasani M. Makhzan al-Advie. Tehran: Iran University of Medical ...
 • Shirooye P, Hamzeloo-Moghadam M, Hashem-Dabaghian F, Mokaberinejad R. Comparison of ...
 • Kaushik D, Yadav J, Kaushik P, Sacher D, Rani R. ...
 • Ernst E. Herbal medicinal products during pregnancy: are they safe?. ...
 • Fulder S, Tenne M. Ginger as an anti-nausea remedy in ...
 • Spolarich AE, Andrews L. An examination of the bleeding complications ...
 • Behmanesh E, Nabi Meybodi R, Mokaberinejad R, Tansaz M, Mozaffarpour ...
 • Chashti MA. Exir-e Aazam. Tehran: Iran University of Medical Science; ...
 • Jafarnejad F, Mohanazadeh Falahieh F, Rakhshandeh H, Shakeri MT. Comparison ...
 • Bagdari N, Fatah S, KHadevzadeh T, Mazlom SR. Comparison of ...
 • Heydari T, Kariman N, Afrakhteh M, Alavi Majd H. The ...
 • Gruenwald Joergm. PDR for Herbal Medicine. ۴th edition. Montvale: Thomson, ...
 • Srivastava KC. Aqueous extracts of onion, garlic and ginger inhibit ...
 • Srivastava KC, Mustafa T. Ginger (Zingiber officinale) in rheumatism and ...
 • Mustafa T, Srivastava KC, Jensen KB. Drug development report. ۹. ...
 • Akhavan Amjadi M, Tork Zahrani SH, Mojab F, Majd HA. ...
 • Qaraaty M, Kamali SH, Dabaghian FH, Zafarghandi N, Mokaberinejad R, ...
 • Memarzadeh H, Eftekhar T, Tansaz M, Dabaghian FH, Kamalinejad M, ...
 • Ehsani P, Nazayer H, Memari A. The efficiency of herbal ...
 • Khademi N, Matouripour P, Vakilian K. Effect of hydro alcoholic ...
 • Rahnama P, Montazeri A, Huseini HF, Kianbakht S, Naseri M. ...