رفتار لهیدگی سازه چند سلولی مثلثی تقویت شده تحت بارگذاری محوری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAME04_020

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1400

چکیده مقاله:

جاذبهای انرژی به عنوان اولین مولفه جذبکننده انرژی در تصادفات جادهای هستند. جاذبهای انرژی به گونه ای طراحی میشوند که با له شدن و فروریزش، انرژی برخورد را جذب کنند تا آسیب فیزیکی به ساختار سازه کاهش یابد. در این مقاله پنج سازه با سطح مقطع مثلثی تقویت شده به صورتهای مختلف طراحی شده و در نرم افزار ال اس-داینا مدلسازی و تحت بارگذاری محوری مورد تحلیل قرارگرفته است. در ادامه، شاخص های مختلف فرو ریزش برای سازه های مذکور استخراج شده است. در نهایت با بررسی و ارزیابی مقادیر این شاخصها که هرکدام از آنها برای هر سازه متفاوت میباشد، بهترین سازه از لحاظ عملکرد جذب انرژی تعیین شده است که مطابق نتایج ال اس-داینا، سازه Tr-۲ دارای بیشترین مقدار بازدهی نیروی لهیدگی میباشد. نتایج همچنین نشان دادند که سازه های طراحی شده در این تحقیق بهتر از سازه های مثلثی ساده عمل میکنند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدحسین رمضانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

سجاد پیرمحمد

دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی