شناسایی موانع یکپارچگی مدلسازی اطلاعات ساختمان و شاخص های پایداری در پروژه های ساختمانی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 588

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIMCONF04_008

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1400

چکیده مقاله:

امروزه توجه به توسعه پایدار یکی از بحث های رایج بین المللی است که جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را دربرمی گیرد. از طرفی بهره وری، پایداری و اتخاذ یک فرایند هوشمند در صنعت ساخت وساز همواره با چالش های متعددی روبه رو بوده است. از این رو، در پروژه های مختلف ساختمانی، استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در بسیاری از کشورهای پیشرفته رواج فراوانی یافته است تا به کارگیری آن، مشکلات و مسائل پیش آمده در حوزه محیط زیست و شاخص های پایداری را کاهش دهد. به همین دلیل در این پژوهش با استفاده از مطالعه ی پژوهش های پیشین، ۳۸ مورد از عوامل اصلی عدم یکپارچگی مدلسازی اطلاعات ساختمان در شاخص های پایداری شناسایی شده است و سپس با استفاده از رویکرد فازی-دلفی که با تهیه پرسشنامه و مصاحبه از خبرگان، این عوامل غربال شده و به ۱۰ عامل اصلی کاهش یافته و در پایان پرسشنامه دیگری برای مقایسات زوجی عوامل شناسایی شده تهیه گردید که مقادیر آن با استفاده از رویکرد شبکه ای Fuzzy-DEMATEL تحلیل گردیده و عوامل اثرگذار و اثرپذیر در عدم یکپارچگی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در راستای دستیابی به اهداف و اصول پایداری رتبه بندی گردیده است. در نهایت عوامل موثر به ترتیب مقاومتصنعت در برابر تغییر از عملکردهای سنتی، فقدان چارچوب جامع و برنامه اجرایی برای پایداری و عدم حمایت و دخالت دولت شناسایی شده اند

کلیدواژه ها:

مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، شاخص های پایداری ، رویکرد تصمیم گیری ، اعداد فازی

نویسندگان

امیرعلی شادی مهربانی

کارشناس ارشد مهندسی عمران (مدیریت ساخت)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

سعید فرخی زاده

استادیار، دکتری مهندسی عمران (مدیریت ساخت)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

علی رضا حسینی

کارشناس ارشد مدیریت مهندسی، دانشگاه علم وصنعت ایران