ارزیابی حسی میوه برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) از دیدگاه مصرف کننده

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 425

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI12_173

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400

چکیده مقاله:

رضایت مصرف کننده یک نکته کلیدی در تعیین کیفیت کلی و ارزش تجاری محصول است و باید با توجه به بازار هدف مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد. این پژوهش به منظور ارزیابی حسی میوه برخی از ارقام گلابی آسیایی KS۶ ،KS۷ وKS۱۳ کشت شده در باغ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس در تهران در سال باغی ۱۳۹۸ انجام گردید. در این آزمون از ۴۰ ارزیاب در محدوده سنی ۲۴-۶۲ سال که از بین اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شده بودند، استفاده شد. آزمون حسی مطابق روش هدونیک پنج نقطه ای با ارزیابی و نمره دهی از خیلی خوب تا خیلی بد و بر اساس صفات کیفی عطر، طعم، شیرینی، آبداری، تردی، رنگ، شکل و پذیرش کلی میوه ها توسط مصرف کننده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی حسی نشان داد که رقم KS۷ از لحاظ شیرینی و آبداری میوه اختلاف معنیداری با دیگر ارقام مورد مطالعه داشت و بالاترین امتیاز را نسبت به دو رقم KS۶ وKS۱۳ ثبت کرد. بیشترین مقبولیت کلی از نظر ویژگیهای حسی به رقم KS۷ اختصاص یافت. بنابراین این رقم میتواند به عنوان یک محصول جدید برای مصرف کنندگان ایرانی مورد توجه قرار گیرد و همچنین این رقم میتواند از ارجحیت بالایی برای تولید در باغهای گلابی ایران برخوردار باشد.

نویسندگان

زینب شفائی چروش

دانشجوی دکتری درختان میوه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

کاظم ارزانی

استادگروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

نیما احمدی

دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مهدی عیاری نوش آبادی

استادیار استادیارگروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

حمید عبدالهی

دانشیار پژوهشکده میوههای معتدله و سرد سیری، کرج، ایران